Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εργασιών &  λόγω της συνεχούς διέλευσης πεζών, η εταιρεία ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΧΟΡΜΠΑΣ, έχοντας ως βασικό γνώμονα την παράμετρο της ασφάλειας των πολιτών, χρησιμοποίεί τεχνικές και εξαρτήματα εξοπλισμού που καλύπτουν αυτή την ανάγκη.

Οι σκαλωσιές τέτοιου τύπου επιτρέπουν την Ομαλή και Ελέυθερη Πρόσβαση των πεζών δημιουργώντας έναν νοητό ευρύχωρο διάδρομο διέλευσης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πεζών και κατοίκων της περιοχής, τοποθετούνται και Προστατευτικά Καλύμματα στις αρθρώσεις της σκαλωσιάς για την αποφυγή ατυχήματος όσων διέρχονται τον διάδρομο της σκαλωσιάς.

Εξασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας όλων των διερχομένων, σε περίπτωση που υπάρξει πτώση αντικειμένων κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και ανακαίνησης.

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους σκαλωσιών ή πατάριων για οποιαδήποτε σας ανάγκη!

Όποιαδήποτε & εάν είναι η ανάγκη σας, οι Σκαλωσιές Αντώνης Χόρμπας είναι κοντά σας για οποιαδήποτε μορφή σκαλωσιών, παταριών κτλ. είμαστε πάντα έτοιμοι να ανταποκριθούμε με επαγγελματισμό και συνέπεια για εγγυημένα αποτελέσματα.